Elektriker sökes

Eltjänst Åmål Elektriker

Industri/Service/Entreprenad

Vi står inför en expansiv period och en generationsväxling och behöver förstärka vårt ”lagbygge”och söker elektriker. Du som söker är färdigutbildad elektriker med fullgjord lärlingsutbildning och har några års arbetslivserfarenhet.
För oss är det viktigt att du är självgående och klarar av att utföra egna arbeten. Vi erbjuder en stabil tillvaro i trivsam miljö där du får arbeta fritt under eget ansvar.

Frågor och ansökan: Niklas Dahlman 070-337 12 04

Currentum förvärvar Eltjänst

Eltjänst kontoret

Ny ägare till Eltjänst

Eltjänst AE Gustafsson i Åmål ansluter till Currentum. Det privatägda elföretaget – som främst verkar i Dalsland och Värmland – kompletterar Currentums befintliga bolag i regionen och bidrar med gedigen kompetens inom el.

– Med Eltjänst AE Gustafsson i Åmål som en del av Currentum ökar vår konkurrenskraft ytterligare i en region där vi redan är starka. Vi är mycket glada över att få välkomna Eltjänst AE Gustafsson i Åmål till gruppen, säger Hillevi Skötte, vd Currentum Väst.

Snart 75 år har passerat sedan Eltjänst AE Gustafsson i Åmål inledde sin verksamhet. Fram tills samgåendet med Currentum ägdes företaget av Niklas Dahlman och Lars-Göran Gustafsson, som tillsammans med 10 medarbetare, erbjuder elinstallationer inom såväl privatbostäder, som industri och offentlig verksamhet. Dessutom ryms installation och montage av laddstationer och solceller i bolagets tjänsteerbjudande. Eltjänst AE Gustafsson i Åmål omsätter drygt 20 miljoner årligen.

– Vi är väldigt flexibla och breda. Under hela den långa period vi varit verksamma har vi lyckats erbjuda vad marknaden för stunden efterfrågat. Just flexibilitet är något vi sätter stort värde på. På det sättet hjälper vi våra kunder på ett bra sätt, säger Niklas Dahlman, vd på Eltjänst AE Gustafsson i Åmål.

Genom att göra gemensam sak med Eltjänst AE Gustafsson i Åmål får Currentum en viktig pusselbit på plats.

– Currentum har ett väldigt starkt fäste i Värmland. Att vi nu även får representation i Dalsland kommer att gynna gruppens befintliga bolag likväl som nytillkommande Eltjänst AE Gustafsson i Åmål, förklarar Hillevi Skötte.

Möjligheten att fördjupa samarbetet med övriga Currentumbolag har haft stor betydelse för Eltjänst AE Gustafsson i Åmåls beslut att ingå i Currentum:

– Vi är vana vid att söka samarbeten med branschkollegor i situationer där vi kan stärka och hjälpa varandra. Genom att nu bli en del av Currentum får vi fantastiskt fina samarbetsmöjligheter. Inte minst geografiskt, då flera kompetenta systerbolag finns, bara ett par mil från oss, avslutar Niklas Dahlman.

Åmåls Församling

Fortsatt samarbete med Åmåls församling

Vi har fortsatt samarbete med Åmåls Församling och deras fastigheter, nytt avtal undertecknat 2021 och gäller t.o.m. år 2024

Siloanläggning i Tveta

Vi är elinstallatör på Siloanläggningen i Tveta

Anläggningen består av ett område på 2 000 kvadratmeter. Där uppförs just nu en våg som skall kunna väga in max 80 ton och byggnaden bredvid består av två delar. Gamla telestationen som stod vid infarten mot Tveta skola.

Rösparkskolan i Åmål

Vi är elinstallatör på Nya Rösparksskolan i Åmål

Slutet på januari 2020 togs det symboliska första spadtaget som startskottet för byggnationen av Nya Rösparksskolan. Därefter påbörjades arbetet i den västra delen av området där nya gymnastiksalen nu. Vi har gjort all elentreprenad inklusive inbrott- och brandlarm i Gymnastikhallen som påbörjades hösten 2020 och var färdig till skolstart i augusti 2021.

  • Den nya skolbyggnaden ska byggas på befintligt skolområde och den gamla skolan ska rivas.
  • Vidare ingår det i projektet att renovera en befintlig huskropp som inhyser förskola och fritidshem.
  • Byggstart i januari 2021 och det beräknas vara klart i sin helhet under det andra kvartalet 2023.

Vi står inför en expansiv period och en generationsväxling och behöver förstärka vårt ”lagbygge”.
Vi söker:

Elektriker

Vi vill att du som söker är färdigutbildad elektriker med fullgjord lärlingsutbildning och har några års arbetslivserfarenhet. För oss är det viktigt att du är självgående och klarar av att utföra egna arbeten.

Frågor:
Niklas 0532-178 04, niklas@eltjanstamal.se

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret nedan.