TJÄNSTER

Elinstallationer

Tack vare vår långa erfarenhet, höga kompetens och alla våra engagerade medarbetare, kan vi utföra alla typer av elinstallationer inom såväl privata bostäder, som industri och offentlig verksamhet.

Automation

Automatiserade produktionssystem ställer alltid höga krav. Våra elektriker är utbildade och har lång erfarenhet för att klara installation, underhåll, reparation och uppföljande kontroller av automationsutrustning. Vi klarar de allra flesta automationsuppdrag inom industrin.

Data & Teleteknik

Vi erbjuder högkvalitativa och kostnadseffektiva installationer inom data och teleteknik.

Planering

Våra rutinerade arbetsledare hjälper dig med planering, projektering och installation av dina kommande projekt.

Elservice

Din elanläggning kräver kontinuerlig översyn. Bristande underhåll kan få katastrofala följder. Vi erbjuder ett serviceavtal där vi tar hand om och sköter din elanläggning.

Laddstationer & Laddstolpar

Vi levererar, installerar och driftsätter laddstationer och laddstolpar för el- och hybridbilar.

Konstruktion

Vi har lång erfarenhet att konstruera, projektera, kostnadsberäkna och utföra elektrotekniska beräkningar. Välkommen med ditt projekt, stort eller litet.

Solceller

Vi åtar oss leverans, montage, installation och driftsättning av din solcellsanläggning, oavsett om det gäller sommarstugan, villan, lantgård eller en kommersiell/industriell anläggning.