Företaget

Företaget i dag

Eltjänst AB i Åmål är ett privatägt elföretag med verksamhet i främst Dalsland och Värmland. Vi har mycket lång erfarenhet och har varit i branschen i mer än 70 år.

Vi är idag 13 anställda med kontor på Södra Ågatan i Åmål. Vi erbjuder våra tjänster inom hela elinstallationsområdet alltifrån teleteknik till ställverk. Alltid med samma höga kvalitetstänkande och med vår kund i centrum. Att bygga förtroende tar år att skapa, men bara en sekund att förstöra. Vi utför säkra och trygga elinstallationer till våra kunder i privata bostäder, på industri och offentlig verksamhet.

Vi ägs sedan början av 2023 av installationsgruppen Currentum en stark aktör inom ventilation, fastighetsautomation, rör och sprinkler, el samt säkerhetsanläggningar. Currentum har kontor på orter över stora delar av Sverige – samt i Norge och Finland – är vi lokalt förankrade på många platser. Läs mer på Currentums hemsida

Kvalitet & miljö

Kvalitet

Vi arbetar med ständiga förbättringar för att nå våra mål.
Kompetensutveckling inom våra samtliga verksamhetsområden är en viktig del för att lyckas med detta. Produktutveckling och säkerhetsarbeten genom vårt samarbete i Elkedjan är en annan.
För oss innebär kvalitet att vi sätter yrkesskickligheten i centrum och att vi värnar om att alltid utföra arbeten rätt och riktigt från början. Bara så kan vi uppfylla och tillfredsställa våra kunders krav och förväntningar på kvalitet.
Samtliga anställda i företaget erbjuds kontinuerligt utbildning för att bäst kunna möta marknadens krav på professionalism och utveckling/användning av ny teknik.
Företaget följer givetvis de lagkrav som finns.

Elbranschens tillsynsmyndighet är Elsäkerhetsverket som finns beläget i Kristinehamn. Där kan man få en hel del hjälp och svar på frågor om just elinstallationer mm.
Vi är registrerade hos Elsäkerhetsverket som elinstallatör. Här kan man kontrollera elföretaget.

Vårt organisationsnummer 556081-9129 vilket är lika med registreringsnumret hos Elsäkerhetsverket

Miljö

Vi strävar efter en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt i allt vi gör. Vi följer miljölagstiftningen och våra kunders miljökrav och strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar. Samt att välja material och produkter som innebär ett gott miljöval och som underlättar för återvinning. Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt. Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.

Företagets utveckling sedan 1949

Eltjänst i Åmål grundades redan 1949 – företaget har alltså redan haft verksamhet i 70 år i år 2019, det borgar för långsiktighet. Under alla år har företaget givetvis genomgått stora förändringar och står i dag starkare på vår marknad än någonsin tidigare. Vi använder moderna system att arbeta i, vi söker ständigt nya utmaningar, men det som betyder allra mest för ett företag är all personal som arbetar och är verksamma i sina dagliga arbetsuppgifter, och där är vi idag oerhört starka och mycket kompetenta.

Vårt kontor finns idag på Södra Ågatan 5, i det som en gång var Frödéns Elektriska AB :s lokaler.

Viktiga årtal i vårt företags utveckling

 • 1949

  Anders Gustafsson startar elinstallationsfirman Eltjänst AB.

 • 1953

  Butiken på Torggatan 14 i Åmål öppnas.

 • 1960

  Butiks- och installationsverksamheten samlas på Kungsgatan 6. Antal anställda, inklusive butikspersonalen, var nio stycken.

 • 1976

  Jan Gustafsson börjar sin anställning.

 • 1978

  Lars-Göran Gustafsson börjar sin anställning

 • 1990

  Elinstallation flyttar till egen lokal på Drottnings Kristinas Väg 4. Antal anställda, inklusive butikspersonalen, var 16 stycken.

 • 1997

  I december köps Frödén El AB.

 • 1998

  Elinstallationer flyttar till Södra Ågatan 5 i Åmål och arbetsstyrkan fördubblas

 • 2005

  Niklas Dahlman träder in som tredjedelsägare.

 • 2008

  Miljonorder för elinstallation på Ekbacken, LSS-boende och Säfflebostäder.

 • 2009

  Eltjänst erhåller sitt största projekt värt 7 miljoner, genom tiderna. I samband med Tegnerskolan i Säffles om- och tillbyggnad.

 • 2014

  Vi blir helt digitala i vårt arbetsätt med tids-, materiel- och fakturahantering samt inför nytt e-postsystem till alla medarbetare. (Office 365).

 • 2017

  Äldste brodern och vår VD Janne Gustafsson lämnar företaget och går i pension.

 • 2018

  Lägger vi upp all vår datamiljö i ”molnet”

 • 2019

  Eltjänst lanserar sin nya hemsida

 • 2023

  Företaget lämnar Elkedjan och ingår i Curentum gruppen. Niklas Dahlman tar över rollen som VD

 • 2023

  Lars-Göran Gustafsson lämnar företaget och går i pension

 • 2024

  Marcus Börjesson anställs som arbetsledare och ansvarig för administration och marknadsföring

Eltjänst Åmål kontoret
Eltjänst Åmål gammalt elverk
Eltjänst Åmål elverktyg
Eltjänst Åmål vindkraftverk

Vi står inför en expansiv period och en generationsväxling och behöver förstärka vårt ”lagbygge”.
Vi söker:

Elektriker

Vi vill att du som söker är färdigutbildad elektriker med fullgjord lärlingsutbildning och har några års arbetslivserfarenhet. För oss är det viktigt att du är självgående och klarar av att utföra egna arbeten.

Frågor:
Niklas 0532-178 04, niklas@eltjanstamal.se

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret nedan.